Source : frifagbevegelse

LO-kongressen vedtok også en liste med 14 konkrete tiltak som skal presse Israel til å etterleve folkeretten.